Od 10 września nastąpi zmiana planu.

Nowy plan umieszczony jest: Uczeń->plan lekcji

Szanowni Państwo

Od 9 września planowano wdrożenie systemu elektronicznego, który ma wspomagać w wydawaniu oraz rozliczaniu obiadów. W związku z drobnymi trudnościami technicznymi data wdrożenia systemu zostaje przesunięta na 1 październik br.

Proszę dokonywać wpłat na miesiąc wrzesień
u p. intendentki w dniach 4 i 5 września.

Koszt jednego obiadu wynosi 5 zł.
Całkowity koszt na miesiąc wrzesień na jedno dziecko wynosi 80 zł.

W trakcie płatności proszę o podanie swojego konta e-mail
w celu skonfigurowania systemu elektronicznego na następny miesiąc.

Drobne zmiany w planie lekcji opublikowano
w zakładce Uczeń->Plan lekcji
Odsłon artykułów:
1383629