Szkoła Podstawowa w Krobi
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Matusiak   
niedziela, 12 listopada 2017 20:17
Konkurs Pięknego Czytania

Już po raz dziewiąty odbył się w naszej bibliotece Konkurs Pięknego Czytania, który jednocześnie był finałem projektu mającego na celu rozwijanie umiejętności pięknej interpretacji czytanych tekstów oraz propagowanie księgozbioru naszej biblioteki. Każdy uczeń klas 4-7 SP oraz II i III Gim. był zobowiązany do wybrania fragmentu wypożyczonej z biblioteki książki i przeczytania go w czasie eliminacji klasowych przeprowadzonych przez nauczycieli języka polskiego. W każdej klasie wyłoniono dwóch finalistów. Uczniowie ci otrzymali do przygotowania teksty jednakowe dla każdego rocznika. Były to fragmenty książek:
kl.4 - Rafał Kosik: „Amelia i Kuba. Nowa szkoła”
kl.5 - Bobbie Pyron: „Droga do domu”
kl.6 - Eric-Emanuel Schmitt: „Oskar i pani Róża”
kl.7 - Rafał Kosik: „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”
kl. II Gim. - Agata Mańczyk: „Duża kieszeń na kłopoty”
kl. III Gim. - Natalia Osińska: „Fanfik”
Konkurs ten odbył się w dwóch turach. Klasy 4-6 oceniało jury w składzie: p. dyr. Krzysztof Kasperczak, p. Maria Szpurka – dyrektor Biblioteki Publicznej, p. Magdalena Szpruta – przewodnicząca Rady Rodziców, p. Magdalena Andrzejewska – nauczyciel-bibliotekarz, a klasy 7 SP oraz II i III Gim. komisja w składzie: p. dyr. Michał Ratajczyk, p. Maria Szpurka, p. Magdalena Szpruta, p. Magdalena Andrzejewska.  Jury wyłoniło Mistrza Pięknego Czytania każdego rocznika oceniając: płynność, poprawność, dykcję i interpretację czytanego tekstu. Przyznane zostały także Nagrody Publiczności.
Mistrzami Czytania zostali:
w kl. 4 SP – Weronika Przybył z kl. 4d
w kl. 5 SP – Aleksandra Piechocka z kl. 5b
w kl. 6 SP – Kacper Huchrak z kl. 6b
w kl. 7 SP – Maria Rozwalka z kl. 7a
w kl. II Gim. – Łucja Ofierzyńska z kl. IIC
w kl. III Gim. – Marcelina Urbańska z kl. IIIC
Nagrody Publiczności otrzymali:
w kl. 4 SP – Weronika Przybył z kl. 4d
w kl. 5 SP – Antonina Olejnik z kl. 5c
w kl. 6 SP – Zofia Karolczak z kl. 6c
w kl. 7 SP – Jagna Skorupka z kl. 7c
w kl. III Gim. – Łucja Ofierzyńska z kl. IIC
w kl. III Gim. – Sandra Balcerek z kl. IIIB
Uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w finale, a zwycięzcy nagrody książkowe.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Ratajczyk   
środa, 08 listopada 2017 15:15
Rekrutacja nauczycieli na szkolenia w związku z realizacją projektu pn.: „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
 

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Andrzejewska   
środa, 08 listopada 2017 00:05
„Młodzi Koryfeusze”

W piątek 3 listopada br. odbył 19 Wielkopolski Konkurs na Monodram „Młodzi Koryfeusze”, organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Monodram – Teatr Jednego Aktora to forma sceniczna łącząca słowo, gest, ruch, wykorzystująca rekwizyt. Aktor monodramu sam tworzy linię dramaturgiczną podczas prezentacji. Forma ta stanowi kontynuację zabaw wieku dziecięcego, a więc jest bliska osobowości dziecka. Zaspokaja psychiczną potrzebę naturalnej aktywności i spontaniczności, wpływa na rozwój intelektualny. W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięło 20 uczestników, uczniów wielkopolskich szkół z kl.1-5. Ich zmagania na scenie oceniała komisja artystyczna w składzie: Jacek Zuzański – reżyser teatru lalek, aktor, pedagog teatralny, Ela Barszcz – instruktor ds. plastyki z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Krystian Weber – instruktor ds. muzyki z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie W gronie laureatów znalazły się uczennice naszej szkoły, należące do grupy teatralnej Na Fali". Piątoklasistka Aleksandra Piechocka zdobyła nagrodę, a czwartoklasistka Weronika Przybył – wyróżnienie. Dziewczynom należą się ogromne gratulacje. Musiały one włożyć dużo pracy w przygotowanie swoich występów.
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Ratajczyk   
poniedziałek, 06 listopada 2017 07:42
 


Nasza szkoła weźmie udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”, realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020). Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT nauczycieli oraz uczniów z wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia szkół:

  • Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu oraz metodą wyprzedzającą, a także różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu.
  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym przede wszystkim w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych, stosowania aktywnych metod pracy z uczniem oraz wykorzystania TIK w kształceniu.
  • Stworzenie wewnątrzszkolnej sieci internetowej umożliwiającej podłączenie szkół do regionalnej sieci edukacyjnej, stworzenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej, dostarczenie do szkół zestawów pomocy naukowych niezbędnych do realizacji zadań uczniowskich.
  • Budowę sieci Wi-Fi w szkołach oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK.
  • Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu.
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Sobczyńska   
niedziela, 05 listopada 2017 08:49
W tym roku odbył się konkurs plastyczny organizowany przez GOK "Hutnik"
w Gostyniu o nazwie "Pojazd przyszłości". Oto laureaci naszej szkoły:


- Roksana Czernik, kl.Ic
- Alicja Kaczmarek, kl.IIa,
- Jan Mikołajczak, kl.IIIb
- Emilia Nowak, kl.III
- Alicja Poślednik, kl.IIIc
- Nikodem Kaniewski, kl.IId
- Aleksander Olejnik, kl.IIIb
- Michał Nawotka, kl.Id
- Nina Mendyka, kl.Id
- Wojtek Wajsk, kl.Id
- Hubert Kapała, kl.5c
- Anna Pazoła, kl.7a
Gratulujemy  i zapraszamy ich na podsumowanie konkursu
w dniu 6 listopada (poniedziałek) o godz.17.00
w sali widowiskowej GOK ,,Hutnik”, ul Hutnika 4.
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 15 z 127