Szkoła Podstawowa w Krobi
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Ratajczyk   
środa, 08 listopada 2017 15:15
Rekrutacja nauczycieli na szkolenia w związku z realizacją projektu pn.: „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
 

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Andrzejewska   
środa, 08 listopada 2017 00:05
„Młodzi Koryfeusze”

W piątek 3 listopada br. odbył 19 Wielkopolski Konkurs na Monodram „Młodzi Koryfeusze”, organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Monodram – Teatr Jednego Aktora to forma sceniczna łącząca słowo, gest, ruch, wykorzystująca rekwizyt. Aktor monodramu sam tworzy linię dramaturgiczną podczas prezentacji. Forma ta stanowi kontynuację zabaw wieku dziecięcego, a więc jest bliska osobowości dziecka. Zaspokaja psychiczną potrzebę naturalnej aktywności i spontaniczności, wpływa na rozwój intelektualny. W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięło 20 uczestników, uczniów wielkopolskich szkół z kl.1-5. Ich zmagania na scenie oceniała komisja artystyczna w składzie: Jacek Zuzański – reżyser teatru lalek, aktor, pedagog teatralny, Ela Barszcz – instruktor ds. plastyki z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Krystian Weber – instruktor ds. muzyki z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie W gronie laureatów znalazły się uczennice naszej szkoły, należące do grupy teatralnej Na Fali". Piątoklasistka Aleksandra Piechocka zdobyła nagrodę, a czwartoklasistka Weronika Przybył – wyróżnienie. Dziewczynom należą się ogromne gratulacje. Musiały one włożyć dużo pracy w przygotowanie swoich występów.
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Ratajczyk   
poniedziałek, 06 listopada 2017 07:42
 


Nasza szkoła weźmie udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”, realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020). Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT nauczycieli oraz uczniów z wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia szkół:

  • Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu oraz metodą wyprzedzającą, a także różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu.
  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym przede wszystkim w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych, stosowania aktywnych metod pracy z uczniem oraz wykorzystania TIK w kształceniu.
  • Stworzenie wewnątrzszkolnej sieci internetowej umożliwiającej podłączenie szkół do regionalnej sieci edukacyjnej, stworzenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej, dostarczenie do szkół zestawów pomocy naukowych niezbędnych do realizacji zadań uczniowskich.
  • Budowę sieci Wi-Fi w szkołach oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK.
  • Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu.
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Sobczyńska   
niedziela, 05 listopada 2017 08:49
W tym roku odbył się konkurs plastyczny organizowany przez GOK "Hutnik"
w Gostyniu o nazwie "Pojazd przyszłości". Oto laureaci naszej szkoły:


- Roksana Czernik, kl.Ic
- Alicja Kaczmarek, kl.IIa,
- Jan Mikołajczak, kl.IIIb
- Emilia Nowak, kl.III
- Alicja Poślednik, kl.IIIc
- Nikodem Kaniewski, kl.IId
- Aleksander Olejnik, kl.IIIb
- Michał Nawotka, kl.Id
- Nina Mendyka, kl.Id
- Wojtek Wajsk, kl.Id
- Hubert Kapała, kl.5c
- Anna Pazoła, kl.7a
Gratulujemy  i zapraszamy ich na podsumowanie konkursu
w dniu 6 listopada (poniedziałek) o godz.17.00
w sali widowiskowej GOK ,,Hutnik”, ul Hutnika 4.
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Ratajczyk   
sobota, 04 listopada 2017 18:45
Uroczystość wręczenia nagród Ministra Edukacji Narodowej
oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty


26 października br. Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg i Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wręczyły 25 wielkopolskim nauczycielom nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz 89  nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Uroczystość odbyła się  w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Wśród wyróżnionych znalazła się pedagog i logopeda z naszej szkoły – Katarzyna Górkowska, której przyznano nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W wieloletniej pracy pedagoga szkolnego  oraz logopedy podejmowała liczne inicjatywy na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.
W swojej 25 letniej pracy dwunastokrotnie otrzymała nagrodę dyrektora szkoły i dwukrotnie nagrodę burmistrza. Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty jest tym bardziej uwieńczeniem wieloletniej pracy i motywacją do dalszych działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 
Wielkopolski Kurator Pani Elżbieta Leszczyńska wyraziła uznanie dla pracy i zaangażowania obecnych na uroczystości nauczycieli i życzyła dalszej satysfakcji w pracy z dziećmi i młodzieżą. Gratulowała  obecnym sukcesów i  życzyła nagród w kolejnych latach, ponieważ jak zaznaczyła spośród kilku tysięcy wniosków nagrody w roku 2017 otrzymało 89 nauczycieli wielkopolskich szkół.
Uroczystość wręczenia nagród nauczycielom wielkopolskich szkół  uświetnił występ artystyczny Chóru „Kopernik” III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu pod dyrekcją pani Henryki Iglewskiej-Mocek, nagrodzonej Złotym Krzyżem Zasługi przy okazji 40-lecia pracy zawodowej i 20-lecia chóru, który prowadzi od początku jego istnienia.

 

Gratulacje od całej społeczności szkolnej

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 14 z 126