ACH JAK PRZYJEMNIE...
 
          Wzorem lat ubiegłych uczniowie z naszej szkoły zostali zaproszeni na uroczystość nadania medali parom małżeńskim, które w tym roku obchodziły złote gody czyli 50-cio lecie zawarcia związku małżeńskiego. Jubilaci i zaproszeni goście usłyszeli kilka piosenek w wykonaniu chóru szkolnego DoReMi oraz Siódemki (zespołu złożonego z chłopaków z klasy VIIA).Były to przeboje z lat 30-tych i 70-tych:  Ach jak przyjemnie, Chapms Elysees czy Już taki jestem, zimny drań. Piosenki przeplecione były scenkami gwarowymi w wykonaniu Weroniki Przybył, Zuzanny Dolaty oraz Marceliny Urbańskiej. Czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy swoimi występami uświetnić tak wzniosłą uroczystość. 
VI A CZYTELNICTWO PROMUJE I KSIĄŻKI REKLAMUJE 
........takie hasło wybraliśmy sobie za motto naszych działań związanych z realizacją projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Każdy z nas wybrał sobie ulubioną książkę ze zbioru biblioteki szkolnej, która zrobiła na nim duże wrażenie i którą chciałby polecić innym. Następnym krokiem było zaprezentowanie przed klasą wybranej pozycji i uzasadnienie swojego wyboru. Jeżeli książka nie była znana wśród uczniów, wtedy należało ją krótko streścić. Kolejnym krokiem jaki uczyniliśmy było wykonanie broszury  zawierającej tytuł książki, nazwisko autora oraz ilustrację. Aby efekty naszej pracy były trwalsze udaliśmy się do Muzeum Stolarstwa i Biskupizny na warsztaty plastyczne. Podczas zajęć nakleiliśmy nasze prace na cieńką sklejkę oraz opatrzyliśmy je pieczęcią muzeum. Z tak przygotowanymi broszurami udaliśmy się na krobski rynek, gdzie zachęcaliśmy przechodniow do przeczytania wybranych książek  oraz wymienialiśmy się wrażeniami jeżeli przechodzień daną książke znał. Każdy z naszych rozmówców otrzymał na pamiątkę broszurę polecanej książki. Praca przy tym projekcie przyniosła nam wiele pozytywnych wrażeń. Uczniowie z chęcią opowiadali o swoich ulubiomych książkach. Wielu z nich, zachęconych prez swoich kolegów, postanowiło sięgnąć do polecanych pozycji.
„Rekolekcje to takie lekcje, gdzie duży i mały chce być doskonały”.
        Tak to prawda, ale to także doskonały sposób pogłębienia swojej wiary i więzi z Panem Bogiem. W tych wyjątkowych lekcjach, od 27-29 grudnia 2017r. uczestniczyli uczniowie naszej szkoły.
      Temat przewodni skupiał się wokół hasła „Idźcie i głoście”. Spotkania odbywały się w trzech grupach wiekowych, które obejmowały uczniów klasy I-III, IV-VI, VII i II-III G. Każdego dnia uczniowie przeżywali swoje spotkania rekolekcyjne zarówno w kościele, gdzie słuchali Słowa Bożego wygłoszonego przez ks. Artura Biegańskiego, proboszcza z Chwałkowa, jak i w szkole, gdzie kontynuowali swoje spotkania w klasach przygotowując adwentowe plakaty. Uczniowie klas I-III SP wykonywali rysunki zatytułowane „ Jak jest u Pana Boga – jak wyobrażam sobie niebo”, które następnie przekazały bliskiej sobie osobie. Natomiast uczniowie klas IV-VI przygotowywali plakaty zachęcające do udziału w roratach, a uczniowie klas VII i gimnazjalnych zachęcające do spowiedzi adwentowej. Część tych plakatów, w imię hasła „Idźcie i głoście” została wystawiona w holu szkoły, część natomiast została porozwieszana w różnych miejscach naszego miasta i wiosek.
    Zapewne  uatrakcyjnieniem naszych rekolekcji był ewangelizujący występ zespołu muzycznego „Testimonium”. Cieszył się on wielką popularnością, angażował naszą młodzież do dobrej zabawy i chwalenia Boga śpiewem. Nie zabrakło też zagadek i quizów religijnych.
       W ostatnim dniu rekolekcji dzieci uczestniczyły we Mszy Świętej, po czym udały się do kina, gdzie uczestniczyły w projekcji filmu. Uczniowie klas VII i gimnazjum obejrzeli film pt.  „Ognioodporni”, natomiast klasy IV-VI film pt. „Największy z cudów”. Wrażenia dzieci były nieocenione, pełne przejęcia i refleksji.
      Zapewne były to szczególne dni roku szkolnego. Choć wolne od zajęć dydaktycznych, to jednak pełne nauki. Dostarczały  na pewno wielu ważnych i ciekawych myśli, do których z pewnością nieraz warto będzie wrócić.
     Bardzo dziękujemy Dyrekcji Szkoły oraz naszym nauczycielom i wychowawcom bez których niemożliwe byłoby przeprowadzenie naszych rekolekcyjnych spotkań. Dziękujemy za sprawowanie opieki nad dziećmi , nadzorowanie prac w klasach i przeprowadzanie ich do kościoła czy kina. Dziękujemy też dzieciom i młodzieży za wspaniałe pomysły i piękne wykonanie prac.
"Gwara w sieci"
 
"Czego nie ma w sieci, to nie istnieje" – do takiego wniosku doszli Zofia Dragan- organizatorka od ponad 20 lat konkursu gwarowego "Mówimy gwarą"w Bukówcu Górnym oraz Domnik May - leszczyński filmowiec. Wymyślili oni projekt ,,Mómy do pogodania...”, polegający na utrwaleniu wybranych tekstów i umiejętności gwarowych uczestników różnych edycji bukówieckiego konkursu. Nagrali 10 filmów i wydali płytę. Jesteśmy bardzo dumni, że trzem aktorom z grupy teatralnej "Na Fali" zaproponowano udział we wspomnianym projekcie. Czwartoklasistka Weronika Przybył na jednym z filmów prezentuje monolog w obronie języka polskiego "Godejcie po polsku". W drugim filmie pt "Z babusiom nie wygrosz" wystąpili: Jagna Knapp i Jakub Majewski, nasi uczniowie - absolwenci, cały czas związani z grupą "Na Fali". 
Odsłon artykułów:
928847