Aktualności

Bogactwa mineralne Wielkopolski


W piątek 11 marca przybyła do ZSPiG w Krobi delegacja PAK Górnictwo sp. z o.o. z Konina  w składzie p. Zbigniew Bryja – Prezes Zarządu, p. Józef Homski – Dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem oraz p. Katarzyna Chmiel – Kierownik Biura Zarządu.
Spotkanie zaproszonych gości z uczniami kl. III i I gimnazjum rozpoczął dyrektor szkoły
pan Józef Czarnecki, który serdecznie powitał wszystkich zebranych i przedstawił przybyłych do szkoły gości.

            Z okazji obchodzonej w tym roku pięćdziesiątej rocznicy śmierci Patrona ZSPiG w Krobi – prof. Józefa Zwierzyckiego zaplanowano m.in. cykl wykładów przybliżających uczniom geologię – dziedzinę nauki, którą zajmował się Profesor. Pierwszy z wykładów pt.: „Węgiel brunatny jako bogactwo mineralne Wielkopolski, kopalnia odkrywkowa – zyski
i zagrożenia” przeprowadził Prezes Zarządu PAK Górnictwo sp. z o.o. z Konina –
p. Zbigniew Bryja. W bardzo ciekawy i zrozumiały dla słuchaczy sposób przestawił on procesy geologiczne, którym na przestrzeni miliardów lat podlegała skorupa ziemska. Szczególnie skupił się na epoce miocenu – okresie, w którym powstał węgiel brunatny,
a którego duże pokłady znajdują się na terenie Wielkopolski. Omówił warunki klimatyczne, roślinność i etapy prowadzące do powstania tych złóż przed kilkunastu milionami lat. Prowadzący nawiązał do publikacji Józefa Zwierzyckiego z roku 1913 „O znaczeniu
 i widokach górnictwa w Wielkim Księstwie Poznańskim” oraz do późniejszych jego prac dotyczących złóż węgla brunatnego. Następnie przybliżył działalność kopalni odkrywkowej, omówił jej pracę oraz wpływ na środowisko, zwracając szczególną uwagę na rekultywację terenów wyeksploatowanych.
            W dalszej części wykładu prowadzący, korzystając z przygotowanej prezentacji, przedstawił na wykresach oraz omówił udział poszczególnych paliw w światowej produkcji energii elektrycznej(węgiel - ok. 40%), strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce (elektrownie węglowe ponad 75%), emisję dwutlenku węgla przez poszczególne kraje, prognozę struktury paliw służących do wytwarzania energii elektrycznej w Niemczech do 2040 roku (odchodzenie od energii atomowej) oraz stan zasobów kopalń węgla brunatnego na które kopalnie posiadają koncesje na wydobycie (wystarczy go na 23 lata). Po prezentacji wyświetlony został krótki film dotyczący działalności, pracy i wpływu kopalni na otoczenie. Słuchacze zobaczyli sposób, w jaki pracuje tego typu kopalnia, pracujące tam ogromne koparki i taśmociągi oraz wygląd terenów zrekultywowanych.
            Wystąpienie naszego gościa wzbudziło duże zainteresowanie uczniów klas III  i I gimnazjum, którzy w skupieniu wysłuchali całego wykładu. Ogromne zaciekawienie wzbudziła także wystawa skamieniałości przygotowana przez przybyłych do nas gości. Po obejrzeniu wystawy przyszedł czas na pytania.
Na zakończenie spotkania goście, na ręce pana dyrektora Józefa Czarneckiego, przekazali do biblioteki 2 egzemplarze  książki Zbigniewa Kasztelewicza „Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych” oraz zaprosili młodzież szkolną do Konina, aby zobaczyła,  jak wygląda teren kopalni oraz elektrownia w Koninie.

 

Zapraszamy do oglądnięcia fotogalerii z tego wydarzenia
Odsłon artykułów:
1635267