Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:
 
Magdalena Szpruta – przewodnicząca
Barbara Andrzejewska – z­ca przewodniczącej
Katarzyna Zajdel – skarbnik
Magdalena Nowacka – sekretarz
Marta Olejniczak - członek
 
Komisja Rewizyjna:
 
Izabela Lossy
Mirosława Nowacka
Gabriela Majewska
 
Kontakt:
Katarzyna Zajdel, tel. 609 309 829Odsłon artykułów:
1720484