Aktualności

 10 listopada 2011 r. o godzinie 1000 w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi odbył się finał Powiatowego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych - „Kultura i sztuka okresu średniowiecza i renesansu na ziemi gostyńskiej”.
            Do tegorocznego konkursu przystąpili uczniowie z gimnazjum w Borku Wlkp. – Kinga Wojciechowska, Dominik Szmytowski, Katarzyna Sekuła; Pudliszkach – Olga Kmiecik, Bartłomiej Kubiak, Michał Ptak; Krobi – Natalia Talarczak, Magdalena Balcerek, Jakub Ostrowski; Starej Krobi – Aleksandra Wajszczak, Miłosz Włodarczak, Artur Michalski; i Gimnazjum nr 1 w Gostyniu – Patrycja Dorsz, Anna Wawrzyniak, Hubert Łapawa.
Wszyscy uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy.
            W klasyfikacji zespołowej I miejsce zajęła drużyna z gimnazjum w Krobi, drugie przypadło drużynie z gimnazjum nr 1 w Gostyniu. Miejsce trzecie zdobyła drużyna z gimnazjum w Borku.

            Wyniki klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce          Magdalena Balcerek z gimnazjum w Krobi
II miejsce         Natalia Talarczak z gimnazjum w Krobi
III miejsce        Anna Wawrzyniak z gimnazjum nr 1 w Gostyniu
IV miejsce       Kinga Wojciechowska z gimnazjum w Borku
V miejsce         Miłosz Włodarczak z gimnazjum w Starej Krobi
Konkurs podobnie jak w poprzednich edycjach zorganizowano dzięki zaangażowaniu i pomocy finansowej wielu instytucji. Organizatorzy - nauczyciele historii Robert Grupa i Mariusz Duda oraz dyrekcja ZSPiG w Krobi serdecznie dziękują Stowarzyszeniu Ziemia Krobska, Gminie Krobia, Powiatowi Gostyńskiemu oraz Radzie Rodziców ZSPiG w Krobi.

Decyzja o zorganizowaniu cyklu konkursów historycznych dotyczących dziejów regionu gostyńskiego została podjęta w 2006 r. przez Roberta Grupę i Mariusza Dudę, nauczycieli historii w Zespole Szkoły Podstawowej im profesora Józefa Zwierzyckiego i Gimnazjum nr 1 w Krobi. Uznali oni, że w czasach, kiedy nasilają się tendencje kosmopolityczne, konkurs stanowić będzie istotny element w kształtowaniu i umacnianiu postaw patriotycznych wśród młodzieży, a także zachęcać będzie uczniów do pogłębiania zainteresowań historią i tradycją regionu. Konkurs wniesie także swój wkład w integrację społeczności lokalnej. Pomysł zyskał aprobatę Dyrekcji Szkoły. Ponadto spotkał się z dużą przychylnością ze strony Rady Rodziców naszej szkoły, Fundacji „Sąsiedzi Sąsiadom” i Starostwa Powiatu Gostyńskiego. I tak dzięki współpracy i pomocy powyższych instytucji udało się zorganizować kolejne edycje konkursu. Głównym organizatorem czwartej edycji było Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”, w którym aktywnie działają inicjatorzy tego niezwykle cennego dla wychowania patriotycznego przedsięwzięcia.
Uczestników konkursu we wszystkich edycjach oceniało jury w składzie Robert Czub – przewodniczący (dyrektor Muzeum w Gostyniu), Andrzej Miałkowski (regionalista) oraz Janusz Tomyślak (Prezes Fundacji „Sąsiedzi Sąsiadom”).
Każdy z konkursów przebiegał w dwóch zasadniczych etapach. W etapie pierwszym szkoły gimnazjalne, które przystąpiły do konkursu, przeprowadziły wewnętrzne eliminacje wyłaniając 3 osobową reprezentację, która wzięła udział w drugim etapie - finale odbywającym się w ZSPiG w Krobi. Tu w części pisemnej wszyscy uczestnicy rozwiązywali test, a suma punktów zdobytych przez reprezentację stanowiła o klasyfikacji drużynowej. W części ustnej brało udział 5 osób, które w części pisemnej uzyskały największą ilość punktów. Zawodnicy odpowiadali na wylosowane pytania.
W czasie przerwy po części pisemnej uczestnicy, opiekunowie i goście zaproszeni zostali na poczęstunek, a następnie zwiedzali budynek szkolny oraz Izbę Pamięci.
Po części ustnej nastąpiło ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Później wszyscy spotkali się na objedzie, gdzie zarówno nauczyciele jak i uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i emocjami.
Pierwszy konkurs przeprowadzono 16 listopada 2006 r. pod hasłem „Działalność niepodległościowa mieszkańców ziemi gostyńskiej w okresie zaborów”. Do konkursu przystąpiło 6 szkół z terenu Powiatu Gostyńskiego. Końcowa klasyfikacja wyglądała następująco:
Miejsce I – Iwona Strugała – ZSPiG w Starej Krobi
Miejsce II – Donata Jędryczka – ZSPiG w Krobi
Miejsce III – Joanna Ryczkowska – Gimnazjum nr. 1 w Gostyniu
Miejsce IV i V – Agnieszka Płoszajczak – Gimnazjum z Ponieca oraz Ewelina Radoła – ZSPiG ze Starej Krobi
Poza osiągnięciami indywidualnymi sporządzono klasyfikację drużynową którą oparto o sumę punktów zdobytych w części pisemnej przez poszczególnych członków zespołów. Tu okazało się, że I miejsce zajęło Gimnazjum Nr 1 z Gostynia, II miejsce Publiczne Gimnazjum z Ponieca, a miejsce III ZSPiG ze Starej Krobi.
Drugi konkurs odbył się w listopadzie 2007 r. Jego tematem była „Działalność niepodległościowa mieszkańców ziemi gostyńskiej w okresie zaborów”. Wzięło w nim udział 7 szkół z terenu Powiatu Gostyńskiego. W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyła Sandra Łagódka z gimnazjum w Piaskach. Kolejne miejsce zajęli:
Miejsce II – Martyna Nowak – gimnazjum z Ponieca
Miejsce III – Ewelina Radoła – gimnazjum ze Starej Krobi
Miejsce IV – Iwona Strugała – gimnazjum ze Starej Krobi
Miejsce V – Dawid Jakubiak – gimnazjum z Ponieca
W klasyfikacji drużynowej I miejsce zdobyło gimnazjum z Ponieca, II miejsce gimnazjum z Piasków, III miejsce gimnazjum ze Starej Krobi.
Trzecią edycję konkursu przeprowadzono 14 listopada 2008 r. Jej tematyka - „Mieszkańcy Powiatu Gostyńskiego w Powstaniu Wielkopolskim” związana była z 90 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Do konkursu przystąpiło 6 szkół gimnazjalnych z Powiatu Gostyńskiego.
Końcowa klasyfikacja wyglądała następująco:
Miejsce I – Monika Tomiak z ZSPiG w Piaskach,
Miejsce II –Aneta Lis z ZSPiG w Piaskach
Miejsce III –Monika Popielas z ZSPiG w Starej Krobi
Miejsce IV – Sandra Łagódka z ZSPiG w Piaskach
Miejsce V – Anna Pazoła
W klasyfikacji drużynowej I miejsce zajęło Gimnazjum z Piasków, miejsce II ZSPiG ze Starej Krobi, miejsce III ZSPiG z Pudliszek.
13 listopada 2009 r. odbył się finał Regionalnego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych - „Losy mieszkańców regionu leszczyńskiego w latach drugiej wojny światowej 1939-1945”.
            W klasyfikacji zespołowej I miejsce zajęła drużyna z gimnazjum w Poniecu w składzie: Iga Kędzierska, Justyna Kieliś, Małgorzata Woźniak. Miejsce drugie przypadło drużynie z gimnazjum w Krobi w składzie: Angelika Piotrowska, Izabela Piotrowska, Jędrzej Sławiński. Miejsce trzecie zdobyła drużyna z gimnazjum w Borku Wlkp. w składzie: Magdalena Mróz, Aleksandra Pieniężna, Kinga Smolarek.
            Wyniki klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce          Justyna Kieliś z gimnazjum w Poniecu
II miejsce         Angelika Piotrowska z gimnazjum w Krobi
III miejsce        Magdalena Mróz z gimnazjum w Borku Wlkp.
IV miejsce       Małgorzata Woźniak z gimnazjum w Poniecu
V miejsce         Izabela Piotrowska z gimnazjum w Krobi
            W 2010 r. zarówno w klasyfikacji indywidualnej jak i zespołowej konkursu „Ziemia Gostyńska w średniowieczu” triumfowali uczniowie z Krobi.
Odsłon artykułów:
1635212