Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

      Od tego roku kalendarzowego zmienił się regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

     Nowy regulamin w załączeniu.

     

 
Odsłon artykułów:
1558564