Szkolny Zespół Biskupiański
na V  Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie.
 
     „Nasza mała Ojczyzna to Biskupizna” – region, w którym dążymy do podtrzymania oraz troskliwego pielęgnowania tradycji praojców.
      Aby ocalić od zapomnienia dawne stroje, zwyczaje i obyczaje swoich przodków, zrodziła się idea organizowania imprez folklorystycznych, gromadzących miłośników Biskupizny. Podczas tych  uroczystości prezentują swój dorobek artystyczny zespoły biskupiańskie z naszej gminy.
     W tym roku odbył się już V Festiwal Tradycji i Folkloru organizowany corocznie w Domachowie. W czasie trwania festiwalu zaprezentował swoje umiejętności wokalno-taneczne Szkolny Zespół Biskupiański działający przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Członkowie zespołu w przepięknych, ludowych strojach zademonstrowali  wiersze, przyśpiewki gwarą biskupiańską oraz zaprezentowali tańce regionalne. Występ dzieci wzbudził duże zainteresowanie i uznanie ze strony widzów, zwolenników i miłośników Biskupizny. Dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz otrzymały upominki ufundowane przez Burmistrza Krobi, pana Sebastiana Czwojdę.Odsłon artykułów:
1455340