Drukuj
ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

W sobotę 13 maja 2017 r. społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystości Święta Patrona, połączonej z 35-tą Rocznicą Nadania Szkole Imienia Profesora Józefa Zwierzyckiego.W gronie zaproszonych gości znaleźli się: sekretarz Gminy Krobia Pani Katarzyna Szablewska, proboszcz parafii w Krobi Jan Reszelewski, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Krobi Pani Genowefa Skrobała; przedstawiciele i pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego w osobach: Pani profesor Irena Wojciechowska, Pani dr hab.prof. Krystyna Choma-Moryl, Pan dr Wojciech Drzewicki, Pani mgr Joanna Białek, Pan mgr Antoni Stryjewski. Ponadto w uroczystości udział wzięli członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego: Pan Mateusz Szatkowski i Pan Daniel Buczko oraz przedstawiciele Rady Rodziców: Pani Magdalena Szpruta, Pani Katarzyna Zajdel, Pani Monika Chuda, Pani Magdalena Nowacka. W swoim przemówieniu Pan Dyrektor Józef Czarnecki przypomniał 35-letnią historię obchodów Święta Patrona w naszej szkole. Przybliżył działania podejmowane przez członków Rodziny, przez społeczność Krobi, pracowników Instytutu Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a przede wszystkim przez społeczność szkolną, mające na celu upamiętnianie postaci Józefa Zwierzyckiego. Pan Dyrektor powiedział m.in.: „Wszystkie wspólne działania (…) miały jeden cel – pokazać naszym uczniom wzór do naśladowania, wzór, z którego mogą czerpać wskazówki, jak postępować w życiu, jak być dobrym człowiekiem i jak być patriotą”. Tradycyjnie  podczas uroczystości Święta Patrona wręczane są Medale Profesora Józefa Zwierzyckiego. Otrzymują je osoby i instytucje, które w szczególny sposób związane są ze szkołą, Patronem i wniosły duże zasługi dla społeczności szkolnej. W tym roku takim wyróżnieniem zostali uhonorowani: Pani Joanna Białek, pracownik Muzeum Geologicznego we Wrocławiu oraz Pani Marlena Rajewska, przedstawiciel Rady Rodziców. W kolejnym punkcie uroczystości zostały wręczone Odznaki Patrona. Srebrne Odznaki otrzymują uczniowie z klas trzecich, a złote uczniowie z klas szóstych, którzy spełnili odpowiednie warunki, określone w regulaminie.
Srebrne Odznaki otrzymali:
kl.III a
Nikola Andrzejewska, Kajetan Kaczmarek, Maksymilian Kaczmarek, Krystian Karbowy, Oskar Kasztelan, Olga Smektała, Marta Szymałka, Mateusz Tatarek, Agata Urrbaniak, Mikołaj Zaremba
kl. III b
Miłosz Bartkowiak, Wiktoria Kokocińska, Julia Marciniak, Robert Matyla, Martyna Nowacka, Karolina Palczun, Weronika Przybył, Joanna Ratajczyk
kl. III c
Antonina Bem, Oliwia Bryl, Oliwia Burzyńska, Piotr Burzyński, Bruno Celka, Kacper Kaczmarek, Julia Maria Pazoła, Julia Pazoła
kl. III d
Amelia Balcerek, Adam Bogusz, Marta Bzdęga, Kacper Chudy, Bartosz Domaniecki, Mateusz Lisiecki, Agnieszka Marcinkowska, Igor Nadstawek, Antoni Pawlak, Zofia Rejek

Złote Odznaki otrzymali:
kl. 6 a
Angelika Bartz, Dominik Chudy, Szymon Łagodziński, Łukasz Łysakowski, Wojciech Kempiak, Aleksandra Michalska, Anna Pazoła, Daniel Popielas, Maria Rozwalka, Marcin Śmierzchała, Miłosz Wojciechowski
kl. 6 b
Hubert Kędziora, Aleksandra Ławniczak, Klaudia Łuczak, Weronika Marcinkowska, Wiktoria Nowak, Aleksander Wajs
kl. 6 c
Julia Polowczyk, Kacper Ratajczak, Nikola Tomczyk, Zofia Wałkiewicz

Następnie wręczono nagrody laureatom: Konkursu Wiedzy o Patronie, Gminnego Konkursu Plastycznego „Barwy Ziemi”, Konkursu Przyrodniczego, Konkursu Plastycznego „Zabytki Krobi”. Kolejni uhonorowani podczas tegorocznego Święta Patrona to uczniowie- finaliści lub wyróżnieni w konkursach na etapach rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Otrzymali oni Dyplomy Dyrektora. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: Pani Krystyna Choma-Moryl i Pani Katarzyna Szablewska. Po przemówieniach głos oddano uczniom. Zaprezentowali oni ciekawy program artystyczny, w którym przybliżyli życie, działalność i dokonania Patrona Szkoły. Program został przygotowany przez zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Wystąpił także chór szkolny DoReMi pod kierunkiem Pani Małgorzaty Kasprzak i grupa taneczna, prowadzona przez Panią Violettę Skrzypczak. Po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy uroczystości zwiedzali liczne wystawy, przygotowane przez nauczycieli z okazji Święta Patrona na korytarzach i w holu szkoły.