Aktualności
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Ratajczyk   
poniedziałek, 13 listopada 2017 22:37
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Matusiak   
poniedziałek, 13 listopada 2017 19:12
SPOTKANIA Z RODZICAMI

9 listopada w sali gimnastycznej odbyły się zebrania ogólne dla rodziców, na których zostały poruszone dwie niezmiernie ważne sprawy: wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży oraz profilaktyka przemocy rówieśniczej. O wielkiej roli czytania mówiła pani Grażyna Turz – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Gostyniu. Temat przemocy rówieśniczej, a szczególnie działania w ramach projektu „Otwórz oczy – reaguj” przedstawiła p. Katarzyna Górkowska – pedagog szkolny. Na korytarzu przy szatniach przygotowana została wystawa książek pt.: „Biblioteka-Rodzicom”. Znalazły się na niej książki z księgozbioru naszej biblioteki i Biblioteki Pedagogicznej w Gostyniu, które mogą być pomocne w zapobieganiu lub rozwiązywaniu problemów wychowawczych lub edukacyjnych. Interesujące rodziców tytuły można wypożyczyć lub zamówić w naszej szkolnej bibliotece.
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dagmara Nawrocka   
poniedziałek, 13 listopada 2017 11:28

Konkurs „Przeczytałeś?- Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki”

Czytanie daje satysfakcję. Czytanie rozwija dojrzałe słownictwo. Dzięki czytaniu lepiej piszemy. Czytanie bywa trudne, ale pokonywanie trudności jest potrzebne. Czytając, stajemy się mądrzejsi. Czytanie otwiera drzwi do dalszej edukacji. Dzięki czytaniu lepiej rozumiemy siebie i innych ludzi.

     We wrześniu Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił konkurs plastyczny, w którym uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział. Celem konkursu było rozbudzenie ciekawości czytelniczej uczniów, popularyzowanie literatury dla dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej. Młodzi artyści mieli za zadanie wykonać ilustrację do swojej ulubionej książki. Spośród 72 prac zgodnie, z regulaminem, na konkurs zostały wysłane dwie: Huberta Kapały i Igora Wałkiewicza. Ogłoszenie wyników na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu nastąpi pod koniec listopada 2017 r.  

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Matusiak   
niedziela, 12 listopada 2017 20:17
Konkurs Pięknego Czytania

Już po raz dziewiąty odbył się w naszej bibliotece Konkurs Pięknego Czytania, który jednocześnie był finałem projektu mającego na celu rozwijanie umiejętności pięknej interpretacji czytanych tekstów oraz propagowanie księgozbioru naszej biblioteki. Każdy uczeń klas 4-7 SP oraz II i III Gim. był zobowiązany do wybrania fragmentu wypożyczonej z biblioteki książki i przeczytania go w czasie eliminacji klasowych przeprowadzonych przez nauczycieli języka polskiego. W każdej klasie wyłoniono dwóch finalistów. Uczniowie ci otrzymali do przygotowania teksty jednakowe dla każdego rocznika. Były to fragmenty książek:
kl.4 - Rafał Kosik: „Amelia i Kuba. Nowa szkoła”
kl.5 - Bobbie Pyron: „Droga do domu”
kl.6 - Eric-Emanuel Schmitt: „Oskar i pani Róża”
kl.7 - Rafał Kosik: „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”
kl. II Gim. - Agata Mańczyk: „Duża kieszeń na kłopoty”
kl. III Gim. - Natalia Osińska: „Fanfik”
Konkurs ten odbył się w dwóch turach. Klasy 4-6 oceniało jury w składzie: p. dyr. Krzysztof Kasperczak, p. Maria Szpurka – dyrektor Biblioteki Publicznej, p. Magdalena Szpruta – przewodnicząca Rady Rodziców, p. Magdalena Andrzejewska – nauczyciel-bibliotekarz, a klasy 7 SP oraz II i III Gim. komisja w składzie: p. dyr. Michał Ratajczyk, p. Maria Szpurka, p. Magdalena Szpruta, p. Magdalena Andrzejewska.  Jury wyłoniło Mistrza Pięknego Czytania każdego rocznika oceniając: płynność, poprawność, dykcję i interpretację czytanego tekstu. Przyznane zostały także Nagrody Publiczności.
Mistrzami Czytania zostali:
w kl. 4 SP – Weronika Przybył z kl. 4d
w kl. 5 SP – Aleksandra Piechocka z kl. 5b
w kl. 6 SP – Kacper Huchrak z kl. 6b
w kl. 7 SP – Maria Rozwalka z kl. 7a
w kl. II Gim. – Łucja Ofierzyńska z kl. IIC
w kl. III Gim. – Marcelina Urbańska z kl. IIIC
Nagrody Publiczności otrzymali:
w kl. 4 SP – Weronika Przybył z kl. 4d
w kl. 5 SP – Antonina Olejnik z kl. 5c
w kl. 6 SP – Zofia Karolczak z kl. 6c
w kl. 7 SP – Jagna Skorupka z kl. 7c
w kl. III Gim. – Łucja Ofierzyńska z kl. IIC
w kl. III Gim. – Sandra Balcerek z kl. IIIB
Uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w finale, a zwycięzcy nagrody książkowe.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Ratajczyk   
środa, 08 listopada 2017 15:15
Rekrutacja nauczycieli na szkolenia w związku z realizacją projektu pn.: „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 118