Aktualności

Międzynarodowy dzień wolontariatu  i podsumowanie projektu „Młodzi Aktywni” z Nami w rolach głównych
 
18 grudnia w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, odbyły się gminne obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, połączone z podsumowaniem projektu „ Młodzi Aktywni” , realizowanego przez Stowarzyszenie „ Ziemia Krobska” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
W sali Kina „ Szarotka” w Krobi zasiadło tego dnia ponad 150 osób, wśród których nie zabrakło Burmistrza Krobi Sebastiana Czwojdy, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi Ireneusza Jóźwiaka, radnego Rady Powiatu Gostyńskiego i dyrektora ZSPiG w Krobi Józefa Czarneckiego, radnych Rady Miejskiej w Krobi, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Krobia oraz oczywiście samych wolontariuszy, reprezentujących organizacje pozarządowe z terenu gminy Krobia. Uroczystość rozpoczęła krótka prelekcja Andrzeja Koniecznego ze Stowarzyszenia „Dziecko” w Gostyniu, który przybliżył zgromadzonym ideę wolontariatu, a także przedstawił odnoszące się do niego dane liczbowe, dotyczące tak gminy Krobia, jak i całego kraju. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Stowarzyszenia „ Ziemia Krobska ” Mariusz Duda, który dokonał podsumowania projektu „Młodzi Aktywni”. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w projekcie uczestniczyło 30 gimnazjalistów z terenu gminy Krobia w tym 11 uczniów ZSPiG w Krobi. Wspomniana młodzież  przez ponad pół roku nabywała szeroko rozumiane umiejętności społeczne, min. w zakresie debatowania, autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, myślenia strategicznego czy działalności samorządowej. Uzupełnieniem charakterystyki projektu były prezentacja multimedialna oraz film, przygotowane w trakcie realizacji projektu prze jego uczestników. Ostatnim elementem podsumowującym projekt, który jednocześnie odnosił się do obchodzonego w tym dniu święta wolontariuszy, była debata w formule oksfordzkiej, której teza brzmiała: „ Państwo może działać i bez wolontariuszy”. „ Młodzi Aktywni ”, którzy na potrzebę debaty podzieleni zostali na dwie grupy – Propozycję, opowiadającą się za tezą oraz Opozycję – podważającą tezę, nie tylko próbowali przekonać rzeczowymi argumentami zgromadzoną publiczność do prezentowanych stanowisk, ale przede wszystkim starali się wpłynąć na wynik głosowania, w którym na koniec debaty udział wzięli wszyscy zebrani. Ostatecznie publiczność zagłosowała przeciw postawionej tezie, potwierdzając tym samym, że państwo tak naprawdę nie może działać bez wolontariuszy.
Kolejnym punktem programu było wręczenie podziękować wolontariuszom, wytypowanym wcześniej przez organizacje pozarządowe z terenu gminy Krobia, w ramach których osoby te działają. Na scenie krobskiego kina stanęło więc ponad 50 osób, które dobrowolnie i bezinteresownie angażują się w niesienie pomocy zarówno ludziom, jak i zwierzętom. Cieszyć może szczególnie fakt, że wśród wyróżnionych znalazło się 23 uczniów Naszej szkoły wraz z opiekunkami Panią Longiną Pietrzak oraz Aleksandrą Dechnik, Młodzież  na co dzień opiekuje się bezpańskimi psami w przytulisku w Krobi.  Między innymi właśnie za tą bezinteresowną pomoc podziękował wszystkim wolontariuszom Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, który podkreślił jednocześnie, że jest dumny z faktu, iż na terenie gminy Krobia działa tak wielu wolontariuszy, bez których zarówno samorząd gminny, jak i całe państwo nie mogą funkcjonować. Gminne obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zakończył koncert byłej uczennicy ZSPiG w Krobi Marii Miller, która wprowadziła publiczność w świąteczny nastrój.

 Odsłon artykułów:
1660042