Aktualności

Jubileuszowe Święto Patrona 
W naszej szkole maj jest miesiącem szczególnym, bo poświęconym patronowi – profesorowi Józefowi Zwierzyckiemu. W tym okresie, w różnej formie przekazywana jest i utrwalana wiedza na temat życia i dokonań światowej sławy geologa. Najważniejszym i kulminacyjnym mementem obchodów dla całej społeczności szkolnej jest Święto Patrona, które w tym roku zbiegło się z pięknym jubileuszem – trzydziestolecia nadania szkole imienia.


Uroczyste obchody jubileuszowego Święta Patrona odbyły się 12 maja 2012 roku. Mury naszej szkoły zgromadziły niezwykłych gości. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminnych: Burmistrz Krobi  pan Sebastian Czwojda oraz Przewodniczący Rady Miejskiej pan Ireneusz Jóźwiak. W tym dniu nie mogło także zabraknąć proboszcza naszej parafii księdza kanonika Jana Reszelewskiego. W gronie znamienitych gości znaleźli się także pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego od wielu lat zaprzyjaźnieni z naszą szkołą. Wrocławską wszechnicę reprezentowali: prof. Michał Mierzejewski, prof. Irena Wojciechowska, prof. Stanisław Staśko oraz mgr Antoni Stryjewski – pracownik Muzeum Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkoła gościła także Przewodniczącą Komisji Oświaty panią Elżbietę Dopierałę, Naczelnika Wydziału Oświaty panią Maję Moskwę Loman, Kierownika Biura Zarządu Kopalni Węgla Brunatnego Pątnów – Adamów – Konin panią Katarzynę Chmiel oraz Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych pana Jerzego Olejniczaka.  Rodzinę profesora Zwierzyckiego reprezentował pan Maciej Urbański.
W swoim okolicznościowym przemówieniu dyrektor szkoły, pan Józef Czarnecki, nawiązał do słów profesora Zwierzyckiego, który z dumą mawiał, że być Polakiem to zaszczyt. Kreśląc dokonania geologa, przypomniał, że celem wszystkich nauczycieli i uczniów szkoły jest przede wszystkim dążenie do miłowania najważniejszych wartości – Ojczyzny i nauki. Życiorys patrona powinien być dla nas cenną wskazówką, jak postępować w życiu. Tego dnia cała szkolna społeczność, nowe pokolenie patrona, powinno z dumą mówić, że być krobianiem to zaszczyt.
Tradycją obchodów Święta Patrona szkoły jest uroczyste wręczenie Medali Zwierzyckiego oraz Srebrnych i Złotych Odznak Patrona. Zaszczytnym Medalem Zwierzyckiego uhonorowano w ciągu niespełna trzydziestu lat 124 osoby i 14 instytucji. W tym roku do grona wyróżnionych dołączyli: pani Magdalena Czarnecka Wojtkowiak oraz pan Krzysztof Łoniewski, którzy wykazali się niezwykłym zaangażowaniem, bezinteresowną pomocą i oddaniem szkole. Tego dnia dzieci z klas trzecich i szóstych odebrały Złote i Srebrne Odznaki Patrona – najwyższe wyróżnienie dla uczniów, którzy swoją pracowitością, zapałem do pracy i wiedzą o Patronie mogą służyć za wzór dla swoich rówieśników.
Podczas oficjalnych uroczystości korytarze naszej szkoły zdobiły okolicznościowe wystawy i prezentacje. Zaproszeni goście, rodzice, dzieci i młodzież podziwiali Szkolną Izbę Pamięci, wystawę plastyczną gminnego konkursu „Nasza ziemia – katastrofy globalne i ich skutki” oraz prezentację wyróżnionych i nagrodzonych prac szkolnego konkursu przyrodniczego. Młodzi wolontariusze, dbający o krobskie schronisko dla psów, przygotowali fotograficzną relację dokumentującą ich największe sukcesy. W tym roku pani Justyna Matusiak przygotowała wystawę w szkolnej bibliotece, która poświęcona była patronowi oraz historii nadania imienia szkole. Młodzi dziennikarze zaprezentowali nowinki z tegorocznych wydań szkolnej gazetki „Mur”. Szkolne kółko teatralne „Na Fali” zaprezentowało nie tylko swoje liczne wyróżnienia i nagrody, ale także własnoręcznie wykonane lalki teatralne. Tego dnia nie mogło zabraknąć wystawy tematycznie związanej z zawodem patrona, uczniowie naszej szkoły pokazali swoje zbiory skał i minerałów. Szkolny chór „Do-Re-Mi” pochwalił się swoimi sukcesami i najbardziej znaczącymi występami. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja multimedialna, „Przeżyjmy to jeszcze raz”, która przypomniała, jak w ciągu trzydziestu lat obchodzono Święto Patrona.
Zakończeniem oficjalnych uroczystości był humorystyczny program artystyczny przygotowany przez panie: Magdalenę Andrzejewską, Małgorzatę Kasprzak i Jolantę Szpurkę. Występy dzieci nawiązywały do lokalnych tradycji i gwary biskupiańskiej. Tego dnia Biskupianki przybyły na rowerach na dziedziniec szkoły, aby wziąć udział w obchodach szkolnego święta. Zostały poproszone przez burmistrza o oficjalne powitanie delegacji z wrocławskiego uniwersytetu. W oczekiwaniu na gości, panie poruszały kilka ważnych tematów, z którymi borykają się mieszkańcy Biskupizny. Wśród zaprzyjaźnionych kobiet była pani Antkowiakowa, cierpiąca na niedosłuch. Ta ludzka przypadłość starszej pani powodowała wiele nieporozumień słownych wynikających ze skojarzeń i podobieństw brzmieniowych wyrazów. Czasem ten nieleczony niedosłuch sprawiał, że rozmówcy musieli konkretyzować swoje wypowiedzi. Taka sytuacja miała miejsce, kiedy do pań dołączyła pozostała część gości na czele z burmistrzem, dyrektorem i panią profesor. Cierpliwie i życzliwie opowiadali o patriotyzmie i pracowitości profesora Zwierzyckiego. Wspominali jego największe dokonania i zasługi. Piosenki wykonane przez szkolny chór „Do-Re-Mi” nawiązywały w swej tematyce do poruszanych tematów. Atmosfera na sali była bardzo wesoła, szczególnie wtedy, gdy Biskupianki słysząc znany przebój „Koko Euro Spoko”,„porwały” do tańca gości. Występ zdobył sympatię publiczności i niezwykle ożywił atmosferę na sali.

 Odsłon artykułów:
1660043