Publikacje nauczycieli


Biernat Adriana

- Metoda dobrego startu
- Rola rodziny w wychowywaniu dziecka niepełnosprawnego
- Potrzeby dzieci w wieku wczesnoszkolnym
- Lekcja koleżeńska

Parycja Kapała
- Zajęcia śródlekcyjne
- Wpływ zabaw i gier na rozwój dziecka
- Konspekt lekcji wychowawczej

Gembiak Maria
- Gry i zabawy w rozwijaniu umiejętności czytania
- Płacimy podatki
- Praca domowa dzieci w młodszym wieku szkolnym
- Scenariusz zajęć z nauczania zintegrowanego dla klasy II

Gembiak Sławomir
- Lekcja jako podstawowa forma organizacyjna wychowania fizycznego w szkole

Giera Maria
- Gromadzenie i wykorzystanie zbiorów w procesie zdobywania wiedzy społeczno - przyrodniczej
- Scenariusz zajęć z nauczania zintegrowanego dla klasy I
- Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania

Hoska Hanna
- Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły - Przygotowanie i organizacja konkursu

Kaczmarek Jolanta
- Jak przeżyć z nastolatkiem?
- Wielki Jubileusz

Kasprzak Angelika
- Kinezjologia edukacyjna
- Plan pracy klubu miłośników przyrody


Kaźmierczak Maria
- How teenagers are using the...

Kreczmer Dariusz
- Ćwiczenia śródlekcyjne
- Pierwsza pomoc przedlekarska w szkole
- Sporty siłowe dla dzieci i młodzieży
- Wzory dyplomów
- Zasady pierwszej pomocy

Molicka Karolina
- Konspekt zajęć z nauczania zintegrowanego w wykorzystaniem prezentacji multimedialnej Poznajemy części mowy
- Wykorzystanie komputera w różnych dziedzinach edukacji wczesnoszkolnej

Matusiak Justyna
- Działania na ułamkach zwykłych - utrwalenie z wykorzystaniem układanki
- Ułamki zwykłe i dziesiętne - powtórzenie
- Utrwalenia wiadomości o trójkątach - figury płaskie
- Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej
- Wyszukiwanie informacji na określony temat za pomocą katalogów bibliotecznych i internetu
- Wyszukiwanie informacji w internecie

Matyla Ireneusz
- Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki
- Scenariusz lekcji w klasie II gimnazjum. Temat: Wzory skróconego mnożenia

Musielska Jolanta
- Słuchowisko gwarowe: Zwirzynio Ignasia
- Słuchowisko gwarowe: Bajyry Ignasia
- Czynniki pozaszkolne a efektywność kształcenia
- Scenariusz uroczystości z okazji 20-lecia Klubu Seniora
- Scenariusz uroczystości z okazji Święta Patrona, 25-lecia szkoły
-
Konspekt zajęć z edukacji muzycznej nauczania zintegrowanego w klasie I
- Scenariusz uroczystości zakończenia roku szkolnego i pożegnania klas III

Pietrzak Longina
- Inscenizacja pt. "Który układ ważniejszy"
- Program artystyczny "Dzień Kobiet"
- Przyroda kl. IV: Zmienność pogody w Tatrach
- Scenariusz lekcji wychowawczej: Mój wpływ na opinię i zachowanie klasy
- Wykorzystanie hodowli roślinnych i zwierzęcych w procesie dydaktycznym i wychowawczym

Poślednik Ewa
- Układ współrzędnych

Rosa Elżbieta
- Pięciominutówki ortograficzne w klasach I-III

Sikorski Włodzimierz
- Fair play
- Wpływ rodziny na wychowanie w nowoczesnym świecie


Skrzypczak Violetta
- Plan metodyczny lekcji koleżeńskiej z lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym w klasie ID gim.
- Gimnastyka środkiem do kształtowania wybranych właściwości kondycyjnych - szybkości oraz gibkości

Szlachetka Jolanta
- "Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie..." - liryczne wyznanie w wierszu Adama Mickiewicza " Do M***"
- Analiza i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy"
- Człowiek człowiekowi wilkiem
Odsłon artykułów:
1362685