KONKURS GEOLOGICZNY PO RAZ PIERWSZY W NASZEJ SZKOLE

6 maja do naszej szkoły przybyli pracownicy Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego: kierownik Muzeum –p. Paweł Raczyński oraz p. Joanna Białek, p. Anna Setlik, p. Urszula Kosarewicz. Przeprowadzili oni konkurs geologiczny w klasach szóstych szkoły podstawowej oraz klasach trzecich gimnazjum. Przed częścią konkursową wykład i prezentację o skałach przedstawiła p. Joanna Białek. Uczniowie słuchali z dużą uwagą, robiąc notatki. Po wykładzie i krótkiej przerwie zespoły dwuosobowe rozwiązały test, a następnie przystąpiły do części praktycznej – rozpoznawania skał. Każda grupa miała do opisania zestaw 6 różnych skał. Zadaniem było nie tylko nazwanie danej skały, ale także określenie grupy, struktury, tekstury i składu mineralnego. Po sprawdzeniu testu oraz części praktycznej wyłoniono laureatów:

W kl. III gimnazjum:      

I miejsce – Ziemowit Żołędziowski i Mikołaj Smektała                                     
II miejsce – Alicja Kowalska i Nina Roszkiewicz
                                              
III miejsce – Anna Bartz i Weronika Majewska
                – Agata Wenderska i Maria Stanisławska

W klasach 6 szkoły podstawowej:         

I miejsce – Kalina Spychała i Nikola Bryl                                                    
II miejsce – Lena Kordek i Aleksandra Rewers
III miejsce – Natasza Rajewska i Antonina Olejnik

Wszyscy uczestnicy otrzymali zakładki i ołówki, a laureaci otrzymają nagrody na uroczystości z okazji Święta Patrona.

GRATULUJEMY!!! 
Odsłon artykułów:
1120465