Spis lektur obowiązkowych z Historii
dla gimnazjum

Klasa I gimnazjum:

Boras Z. - Książęta piastowscy Wielkopolski
Buczek B. -Plachtowa - Od kamienia do żelaza
Ciesielska K. - W zasięgu krzyżackiego miecza
Dobkiewiczowa K. - W grodach Słowian śląskich
Dowiat J. - Chrzest Polski
Gąssowski - Dzień w kraju Mieszka
Gębarski S. - Król i wójt. Powieść historyczna z pocz. XIV w.
Giełżynski W. - Zwycięstwo pod Grunwaldem.
Gieysztor A. - Mitologia Słowian
Grabski A.F. - Bolesław Chrobry
Grabski A.F. - Mieszko I
Jasiemca P. - Polska Piastów
Jasiński T. - Przerwany hejnał
Jelenski A. - Osada z epoki kamienia
Jureczko A. - Testament Krzywoustego
Korta W. - Najazd Mongołów na Polskę i jego legnicki epilog
Koskowski A. - Pod murami Malborka
Kosman M. - Jagiełło królem Polski.
Krzywańska A. - Bitwa pod Legnicą
Kuczyńsk'i S. - Władysław Jagiełło
Latoś H. - Władysław Łokietek
Lipin L. - Gliniane księgi
Mitkowski J. - Bolesław Krzywousty
Nowak T. - Wojna 13- letnia.
Parandowski J. - Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian
Parandowski J. - Przygody Odyseusza
Parandowski J. - Wojna trojańska
Pietras Z. - Legnica 1241
Przyborowski W. - Chrobry. Powieść historyczna z XI w.
Rezler M. - Zakon krzyżacki a Polska 1226 - 1525
Srokowski S. - Wojna trojańska
Winniczuk L. - Praca młynarza i piekarza w starożytnej Grecji i Rzymie
Zieliński T. - Grecja niepodległa
Zieliński T. - Rzeczpospolita Rzymska
Zieliński T. - Starożytność bajeczna


Klasa II gimnazjum:

Bogucka M. - Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek.
Bogucka M. - Gdańsk port szlacheckiej Rzeczypospolitej.
Bojanowski E. - Piotr Sciegienny.
Boras Z. - Śląski książę renesansu i jego hulaszczy żywot.
Boras Z. - W dawnym Poznaniu. Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do roku 1918.
Borucki M. - Jak w dawnej Polsce królów obierano.
Bosman K. - Potop Szwedzki.
Brandys M. - Oficer największych nadziei.
Buszko - Galicja 1859-1914.Pols)d Piemont.
Chojnacks M. - Wojsko Królestwa Polskiego 1815-31.
Dąbrowska M. - Żołnierze Kościuszki.
Djakow W. - Piotr Sciegienny. Ksiądz-rewolucjomsta.
Dobrzycki W - Józef Lompa 1797-1863
Gomolec L. - W obronie mowy ojców.
Grochulska B. - Małe państwo wielkich nadziei.
Grodzicki S. - Polska zniewolona 1795-1806.
Grzybowski S. - Król i kanclerz.
Jagiełło B. - Pod rządami Sasów.
Jakóbczak W. - Zauważeni Wielkopolanie XIX w.
Jakóbczyk W. - Przetrwać nad Wartą 1815-1914.
Jakóbczyk W. - Wielkopolskie Kółka Rolnicze.
Jasienica P. - Polska Jagiellonów.
Jasienica P. - Rzeczypospolita obojga Narodów.
Kołodziejczyk R. - Warszawsko-Wiedeńska droga żelazna.
Kopczewski - Wódz kosynierów Tadeusz Kościuszko.
Kozlowski E. - Na barykadach Paryża 1871.
Kozłowski E. - Gen. Józef Bem.
Kożmiński K. - Tadeusz Kościuszko 1746-1817.
Krasucki I. - Stosunki polsko-niemieckie 1871-1939 (do końca XIX w.).
Królikowski B. - Labirynt wojny północnej 1700-1706.
Lepkowski T. - Powstanie Listopadowe.
Lepkowski T. - Walki powstańcze 1830-3 l.
Łojek - Ku naprawie Rzeczypospolitej. Konstytucja 3-Maja.
Łojek - Siedem tajemnic Stanisława Augusta.
Łukaniewicz - Początki cywilizacji przemysłowej na ziemiach polskich.
Majewski W. - Dębie Wielkie - [ganię 183 l.
Majewski W. - Grochów 1831.
Meysztowicz I. - Husaria pod Kirholmem 1605.
Michalkiewicz S. - W polskim i pruskim mundurze przeciw Prusom 1806-1814.
Myśliborski S. - Wołowski - Gen.Marian Langiewicz 1827-87.
Nadzieja I. - Gen. Józef Zajączek.
Piotrkowski B. - PTPN w służbie narodu i nauki 1857-1918.
Podhorodecki L. - Hetman Jan Zarnoyski 1542-1605.
Podhorodecki L. - Hetman Stanisław Komecpolski 1581-1646.
Podhorodecki L. - Sicz.
Polak B. - Wielkopolanie w Powstaniu Styczniowym 1863-64
Rezler I.M. - Jan Henryk Dąbrowski 1755 - 1818.
Rezler M. - Piotr Wawrzyniak 1849-1910.
Ruszczyc M. - Szlakiem kosynierów.
Sadzewski M. - Jan III Sobieski 1629-1696.
Sadzewski M. - Pod Chocimem 1673.
Skowronek I. - Legiony Polskie we Włoszech.
Skowronek I. - Od Kongresu Wiedeńskiego do Nocy Listopadowej.
Syta A. - Noc Listopadowa.
Syta A.- Gen. Dezydery Chłapowski.
Szemc S. - Gen. Józef Chtopicki.
Szostakowski S. - Hołd Pruski.
Więckowska-Mitzner W. - Karol Chodkiewicz.
Winnicka H. - Jan Kilinski.
Winnicka H. - Jarosław Dąbrowski.
Winnicka H. - Romuald Traugutt.
Wojtasik - Jan III Sobieski. Prusy Książęce.
Wojtasik - Kampania Podhajecka.
Wyd. zb. - Legendy Ziemi Gostyńskiej
Wyd. zb. - Szkice gostyńskie (trzy wybrane szkica.
Zahorski A. - Naczelnik w sukmanie.
Ziemińska I. - Gen. Karol Kniaziewicz 1762 - 1842.
Złotorzycka M. - Waleiy Wróblewski.
Ztotorzycka M. - Jarosław Dąbrowski.
Kasyno Gostyńskie.

 Klasa III gimnazjum:

Skowronek I. - Polska i świat w latach 1914-18.
Schramm T. - Wygrać Polskę 1914-18.
Krasucki I. - Stosunki polsko-niemieckie 1871-1939 (od początku XX w.)
Bartnicki A. - Traktat Wersalski.
Lossowski P. - Zbrojny czyn ludu Wielkopolski.
Czubmski A. - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919.
Łukowski G. - Walka o kresy zachodnie 1918-21.
Wrzosek M. - Trzecie Powstanie Śląskie.
Łukowski G. - Wojna polsko-bolszewicka 1918-20.
Ruszczyc M. - Pierwszy Prezydent.
Ajnenkiel A. - Prezydenci Polski.
Nałęcz T. - Rządy Sejmu 1921-26.
Garlicki A. - Pierwsze lata II RP.
Garlicki A. - Z Sulejówka do Belwederu.
Ajnekiel A. - Polska po przewrocie majowym.
Czaplinski W. - Dzieje sejmu polskiego do 1939.
Partacz C. - Polska i Ukraińcy w II RP.
Długołęcki M. - Ostatni raport ( przebieg wydarzeń od 1.07-1.08 1939).
Jurga T. - Wrzesień 1939.
Bogacić F. - Obrona Poczty Polskiej w Gdańku.
Flisowski Z. - Tu na Westerplatte.
Bauer P. - 17 pułk ułanów i 55 pułk piechoty w obronie ojczyzny 1919/1920-1939.
Bauer P. - Wielkopolanie w wojnie obronnej 1939.
Bauer P. - Batalion Obrony Narodowej "Kościan" w 1939.
Bauer P. - Garnizon leszczyński we wrześniu 1939.
Jurga T. - Bitwa pod Bzurą.
Bamaś F. - Reduta pod Wizną.
Pawlak B. - Polskie eskadry w wojnie obronnej 1939.
Drecki M. - Śladami "Hubalczyków".
Drecki M. - Tropem Majora "Hubala".
Nawrocki S. - Terror policyjny w "Kraju Warty".
Bartelski L. - Palmiry.
Bromewski S. - Akcja pod Arsenałem.
Bartelski L. - Walcząca Warszawa.
Czugajewski R. - Na barykadach w kanałach i gruzach Czemiakowa.
Ozimek S. - Stare miasto 1944.
Korpalska W. - Władysław Eugeniusz Sikorski.
Kukiel M. - Gen. Sikorski.
Sosabowski S. - Najkrótszą drogą.
Anders A. - Klęska Hitlera w rosji 1941-45.
Czerkawski T. - Byłem żołnierzem generała Andersa.
Mevszowicz I. - Narwik 1940 Z walk Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich.
Sbbinski F. - Walki 10 Brygady Kawałem Pancernej w Szampanii 1940.
Banarzyk - W bitwie o Anglię.
Ozimek S. - W pustyni i Tobruku.
Kisielewski W. - Polscy lotnicy w bitwie o Atlantyk 1940-45.
Skibinski F. - Faleise.
Stahl Z. - Generał Anders i 2 Korpus.
Glura F. - Żołnierze z Ziemi Gostyńskiej pod Monte Cassino.
Czerwinski Z. - Lenino. Październik 1943.
Sokorski W. - Od Lenina do Berlina.
Hardt Z. - W wyzwolonym Lublinie.
Pawlak B. - Lance do boju.
Siedlecki I. - Losy Polaków w ZSRR 1939-86.
Wyd. zbiorowe - Pamiętniki emigrantów - zesłańczym szlakiem.Odsłon artykułów:
1531750