MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA
 
W klasie Ic SP w Krobi- zrealizowany został już ostatni konkurs klasowy w roku szkolnym. Przed wakacjami uczniowie wykazali swoje umiejętności piśmiennicze. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na stylizację, ortografię, estetyczność pisma oraz kaligrafię, która była niezbędna do zdobycia tytułu Mistrza Pięknego Pisania. Uczniowie mieli do napisania kilka zdań mówiących o wyprawie wakacyjnej w góry. Dzieci przygotowywały się bardzo starannie i z niecierpliwością czekały na wyznaczony dzień konkursu. Spośród  dzieci z całej klasy zwycięzcami zostali: Monika Nowak, Wojciech Kubiak oraz Mikołaj Jędryczkowski. Konkurs zakończył się gromkimi brawami oraz wręczeniem tradycyjnie już dyplomów i oraz nagród rzeczowych w postaci książeczek. Pisanie to również kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju, ale także rozwijanie wrażliwości na piękno ojczystego języka, a szkoła właśnie w czasie trwania lekcji, uczy tych bardzo ważnych umiejętności.Odsłon artykułów:
961166