WYCIECZKA ŚLADAMI PATRONA
 
Zgodnie z harmonogramem działań związanych z Patronem szkoły – prof. Józefem Zwierzyckim uczniowie klas 4-6 biorą udział w wycieczce do Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 13 kwietnia na taką wycieczkę udali się uczniowie klas 6b i 6c pod opieką p. Przemysława Giezka, p. Włodzimierza Sikorskiego i p. Justyny Matusiak. Wędrówkę śladami patrona rozpoczęliśmy od lekcji geologii i mineralogii. W Muzeum Geologicznym uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych zajęciach prowadzonych przez p. Joannę Białek podczas których uczniowie samodzielnie rozpoznawali róże rodzaje skał. Z bardzo pięknymi zbiorami Muzeum Mineralogicznego zapoznał nas p. Antoni Stryjewski. Następnie udaliśmy się do Zakładu Geologii Stratygraficznej, do sali imienia Józefa Zwierzyckiego, w której p. Alina Chrząstek przybliżyła nam postać naszego patrona. Kolejną atrakcją wycieczki było zwiedzenie auli Leopoldina oraz wieży matematycznej w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, do którego udaliśmy się Bulwarem Zwierzyckiego. Na Bulwarze zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie przy Pomniku Józefa Zwierzyckiego. W czasie naszej wycieczki przewodnikiem była p. Anna Setlik – pracownik Muzeum Geologicznego. Ostatnim miejscem związanym z naszym patronem, które odwiedziliśmy w czasie tej wycieczki był cmentarz św. Wawrzyńca przy ulicy Bujwida, gdzie zapaliliśmy znicz na grobie prof. Józefa Zwierzyckiego.
Odsłon artykułów:
985715