Koder Junior

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM we współpracy z partnerami Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Fundacją Pro Cultura realizuje projekt dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kierownikiem Projektu jest prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak, kierownik Zakładu Pedeutologii. Głównymi ekspertami projektu są Pani Prodziekan prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak (Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej), prof. UAM Małgorzata Cywińska (KierownikZakładu Edukacji Dziecka), prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska (KierownikZakładu Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej). Koordynatorami projektu są dr Krzysztof Wawrzyniak (WSE), dr Daria Hejwosz-Gromkowska (WSE) i dr Agnieszka Cieszyńska (Wydział Biologii).

W projekcie „KoderJunior- Szkoła Mistrzów Programowania” bierze udział 131 szkół, 719 nauczycieli oraz 10 066 uczniów z klas 1-3 z tzw. NUTSów poznańskiego, leszczyńskiego i kaliskiego. W czasie trwania projektu nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakresu podstaw programowania oraz otrzymają również wsparcie ze strony ekspertów, trenerów i ko-trenerów przy wdrażaniu innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych w klasach 1-3. Po zakończeniu szkoleń każdy nauczyciel biorący udział w projekcie zrealizuje 15 zajęć ze swoją klasą. Uczestnicy projektu będą również mieli okazję brać udział w zajęciach w innowacyjnym Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab prowadzonego przez partnera Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe.

Szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone, zgodnie z przeprowadzonym przez MEN audytem, w sprzęt komputerowy, multimedialny i pomoce dydaktyczne (m. in. klocki, roboty, gry) potrzebne do przeprowadzenia zajęć z uczniami. 
Odsłon artykułów:
985708