PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Sobczyńska   
wtorek, 14 listopada 2017 18:14
Pasowanie uczniów klas pierwszych
 
W dniu 25 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Krobi odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Do tej uroczystości pierwszoklasiści przygotowywali się od pierwszych dni września. Poznawali swoje prawa i obowiązki, zapoznali się z zasadami zachowania panującymi w szkole. W tak wyjątkowym dniu nasze maluchy w strojach galowych wyglądały bardzo uroczyście.
W tym roku szkolnym do pasowania przystąpiły cztery klasy pierwsze. Część artystyczną przygotowały wychowawczynie klas III. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni: dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły podstawowej.
Uroczystość pasowania uczniów klasy I rozpoczęła się wystąpieniem wicedyrektora szkoły – pana Krzysztofa Kasperczaka, który powitał wszystkich zebranych i podkreślił, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej w Krobi. Ślubowanie odbyło w obecności Sztandaru Szkoły. Było to duże przeżycie dla wszystkich obecnych.
Podczas akademii uczniowie klas III zaprezentowali zdobytą wiedzę i umiejętności aktorskie. Trzecioklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, śpiewali piosenki, oraz tańczyli układy taneczne.
Po programie artystycznym dyrektor szkoły uroczyście pasował uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”.
Na zakończenie uroczystości dyrektor Krzysztof Kasperczak życzył uczniom sukcesów oraz wiele wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.