EdPlan™ to pierwszy w Polsce internetowy system wspierający szkoły w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej z listopada 2010 r. EdPlan™ umożliwia szkołom elektroniczne tworzenie dokumentacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IPET, PDW, KIPU) gwarantując przy tym bezpieczeństwo danych wrażliwych uczniów oraz pełną zgodność z wymogami nowego prawa. EdPlan™ pozwala znacząco ograniczyć wysiłek administracyjny grona pedagogicznego związany z prowadzeniem papierowej dokumentacji oraz korzystnie wpływa na jakość kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

więcej...
Odsłon artykułów:
1120510