KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE:
  • zwiększenie frekwencji uczniów na lekcjach przez wzmocnienie współpracy z rodzicami w celu realizowania funkcji wychowawczej,
  • podniesienie poziomu nauczania wykładanego przedmiotu przez zwiększenie motywacji do nauki ucznia,
  • poprawa komfortu pracy dzięki bezobsługowemu sposobowi wprowadzania danych do systemu, niewymagającemu od użytkownika pracy z komputerem,
  • duża oszczędność czasu w związku z automatycznym generowaniem zestawień frekwencji i statystyk postępów w nauce,
  • usprawnienie procesu przygotowywania materiałów na wywiadówki rodzicielskie dzięki wypełnianym automatycznie drukom z informacjami dla rodziców o ocenach i frekwencji ucznia,
  • możliwość eksportu kompletnych danych do programów drukujących świadectwa WYDAWNICTWA LIBRUS (eksport danych o uczniach oraz ocen),
  • szybka wymiana informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami poprzez wysyłanie pojedynczych i grupowych wiadomości do rodziców w systemie.
więcej...
Odsłon artykułów:
1120482