Projekt multimedialny Jan Paweł II do Wielkopolan
 
W pażdzierniku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ogłosił Projekt multimedialny na temat Jan Paweł II do Wielkopolan.  Projekt polegał na wykonaniu przez uczniów z klasy I - IV pracy plastycznej  a uczniów z klasy V - VI oraz gimnazjum prezentacji multimedialnej do słów Ojca Świętego Jana Pawła II, które  wypowiedział  do Wielkopolan  podczas  Jego  pielgrzymek  do  Polski.      W projekcie wzięło udział 211 uczniów z całego  województwa  wielkopolskiego. 4 lutego 2012 r. podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca zakończenie projektu. Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń naszej szkoły Adrian Ratajczak z klasy IV b. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

                                         WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY

1 grudnia 2011 roku odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkoly podstawowej. Do konkursu przystapiło 15
uczniów klas szóstych, którzy rozwiązywali test składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Dwoje uczniów: Andrzej Szal  kl.VIa i Dawid Kaczmarek kl.VIc uzyskało wymaganą liczbę punktów, aby zakwalifikować się do kolejnego, rejonowego etapu konkursu. Etap rejonowy odbył się 26 stycznia 2012 roku w Gostyniu i uczestniczyło w nim aż 83 uczniów z różnych szkół naszego regionu. Ku naszej radości Andrzej Szal został finalistą tegoż konkursu.
2 marca br w Poznaniu walczył na szczeblu wojewódzkim o tytuł laureata, gdzie przyjechało aż 191 uczniów z całego wojewodztwa wielkopolskiego. Niestety Andrzejowi zabrakło zaledwie 3 punktów, aby ten tytuł zdobyć. Mimo wszystko gratulujemy naszemu Finaliście sukcesu dotarcia na najwyższy szczebel Konkursu Przyrodniczego.

 
Od 30 stycznia 2012 będzie zmiana planu lekcji. Nowy plan znajduje się w sekcji Uczeń->plan lekcji.
"Góra Grosza"
XII EDYCJA
Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
Akcja "Góra Grosza" organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce i trwa od 21 listopada do 2 grudnia 2011 roku. Również i w naszej szkole odbywała się ta akcja i udało się zebrać 271 zł co równa się 13.9 kg
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, uczniom i nauczycielom
.
Stroik Bożonarodzeniowy


Dnia 19 grudnia 2011 odbył się konkurs dla klas IV-VI i  I-III gimnazjum na najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy ze świeczką. Inicjatorem kolejnej edycji konkursu był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. Zmagania uczniów odbywały się w świątecznej atmosferze na pierwszym piętrze szkoły. Jury, po burzliwych obradach w składzie :
- Pani Honorata Żuraszek
- Pani Genowefa Lisiecka
- Pani Izabela Kreczmer
zdecydowało przyznać :
- I miejsce klasie I B gim.
- II miejsce klasie Vb SP
- III miejsce klasie IVb SP
Laureatom wręczono Dyplomy i drobne upominki ufundowane przez gminę Krobia i ZSPiG w Krobi, a gratulacje osobiście złożył burmistrz Krobi pan Sebastin Czwojda, dyrektor ZSPiG pan Józef Czarnecki i wicedyrektor pan Michał Ratajczyk oraz opiekunowie SU pani Katarzyna Płaczek i pan Mariusz Duda.
Wszystkim, którzy zaangażowali się do konkursu serdecznie dziękujemy i jeszcze raz GRATULUJEMY!Odsłon artykułów:
1558565