Uwaga rodzice i uczniowie klas 5 w roku szkolnym 2012/2013

Z powodu większej ilości uczniów w klasach 5 szkoły podstawowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w roku szkolnym 2012/2013 będą trzy klasy piąte. W związku z tym, został przeprowadzony nowy przydział uczniów do tych klas. Listy uczniów dostępne są w szkole.
Uwaga, ważna informacja dla uczniów i rodziców klas 4 SP.
Na liście podręczników dla klasy 4 szkoły podstawowej omyłkowo wpisano podręcznik do j. niemieckiego.

Proszę nie kupować podręcznika z j. niemieckiego dla klasy 4.
Uaktualniona lista podręczników dla szkoły podstawowej znajduje się
w załączniku.
Attachments:
Download this file (Podręczniki SP 12 13.pdf)Podręczniki SP 12 13.pdf[ ]236 kB

Rządowy program pomocy uczniom w 2012r. –
„ WYPRAWKA SZKOLNA”

Pomoc jest udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej spełniających poniższe kryteria i wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W ramach programu pomoc przysługuje uczniom klas II - IV pochodzącym z rodzin, w których dochód w rodzinie nie przekracza miesięcznie 351 złotych netto na jedną osobę - (dochód za miesiąc poprzedzający składanie wniosku). W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej dochód w rodzinie nie przekracza miesięcznie 504 złote netto na jedną osobę.
O dofinansowanie ubiegać mogą się rodzice uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie kopii orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną zamiast zaświadczenia o dochodach.
 
 Absolwenci gimnazjum mogą ubiegać się o dofinansowanie w szkołach ponadgimnazjalnych, do których zostali przyjęci.
 

WNIOSKI można odbierać i składać w sekretariacie szkoły lub pobrać na stronie internetowej szkoły.
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU:
I.  11 wrzesień 2012r.

 Warunkiem uzyskania pomocy jest okazanie dowodu zakupu podręczników (paragon, faktura imienna na rodzica)
 
 

Wyjazd pełen wrażeń…
 
Dnia 18.06.2012 r. wyruszyłyśmy z Rawicza pociągiem do Wrocławia. Była to wycieczka w nagrodę za kilkuletnie, aktywne uczestnictwo w szkolnym kole teatralnym „Na Fali” oraz za liczne występy gwarowe. Organizatorem i pomysłodawcą wyjazdu była opiekunka koła - pani Magdalena Andrzejewska.

Biskupianie na Festynie Wianki w Górznie
 
Biskupizna cieszy się ogromną popularnością nie tylko na naszym terenie, ale ma także grono zwolenników i miłośników muzyki folklorystycznej w innych regionach. Szkolny Zespół Biskupiański wraz z instruktorkami został zaproszony na „Festyn Wianki” w Górznie. Podczas imprezy dzieci w pięknych strojach ludowych zaprezentowały umiejętności wokalno-taneczne. Publiczności podobało się również słuchowisko gwarowe „Zwirzynia Ignasia” w wykonaniu Mai Giery i Jasia Puślednika. Niektórych uczestników festynu mali artyści rozbawili do łez, wprowadzając wszystkich w miły nastrój. Swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowała Nadia Krzyżostaniak w wierszu „Biskupianka”, opisując piękny i niepowtarzalny strój naszego regionu. Wspaniałym głosem zachwyciły publiczność Agatka Twardowska, Zuzia Dolata, Kasia Junkert, Sandra Chudy i Laura Szpurka, które zaśpiewały piosenki gwarowe wzbudzając podziw wśród widowni za piękne kultywowanie naszej gwary. Cieszymy się, że występ naszego zespołu stanowił barwne widowisko. Dzieci w nagrodę otrzymały gromkie brawa i słodki podarunek.
Odsłon artykułów:
1558572