Szkoła Podstawowa w Krobi
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Ratajczyk   
wtorek, 27 lutego 2018 14:47


Gmina Krobia realizuje projekt pn. „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne.
 
Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego poprzez kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 848 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 53 nauczycieli, wdrożenie oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół, a także wdrożenie nowej metody nauczania – programu daltońskiego pozwalającej na rozwój postaw kreatywności, innowacyjności  i pracy zespołowej. 
 
Projektem zostaną objęte następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Krobi, Szkoła Podstawowa w Pudliszkach, Szkoła Podstawowa w Starej Krobi, Szkoła Podstawowa w Nieparcie, a także ich Uczniowie i Nauczyciele. 
 
Główne korzyści płynące z realizacji projektu: 
  • Wzrost kompetencji kluczowych Uczniów w zakresie kompetencji matematycznych i przyrodniczych;
  • Wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych;
  • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych projektem poprzez doposażenie ich w pomoce dydaktyczne
  • Umożliwienie w szkołach objętych projektem realizacji nauczania opartego na metodzie eksperymentu przez doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych 
 
W ramach projektu wdrożony zostanie dodatkowy program zajęć pozalekcyjnych, którego celem będzie skrócenie czasu nauki i podejścia do procesu uczenia się. 
 
Planowana jest realizacja zajęć eksperymentalnych, pozwalających Uczniom na lepsze zrozumienie nauczanych procesów – zwłaszcza w odniesieniu do matematyki i przyrody. Zajęcia nie będą powielać formuły i zakresu standardowych lekcji. Ich elementem będą gry i zabawy.  
 
W tym celu zakupione zostanie wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne 
W ramach zajęć Uczniowie otrzymają dostęp do platformy edukacyjnej oraz autorskie programy zajęć pozalekcyjnych.
Realizacja zajęć pozalekcyjnych planowana jest w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 oraz w I półroczu roku szkolnego 2018/2019. w grupach max. 15 osobowych.

W załączniku znajduje się instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu.
 
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Instrukcja wypełniania formularza załoszeniowego (1).pdf)Instrukcja wypełniania formularza załoszeniowego (1).pdf 355 Kb
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Ratajczyk   
poniedziałek, 26 lutego 2018 06:51
Rekrutacja uczniów w związku z realizacją projektu pn.: „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Celem udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez Szkołę, poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
 
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Ratajczyk   
piątek, 23 lutego 2018 18:32
Od dnia 26 lutego br. będą drobne zmiany w planie lekcji.
Proszę zapoznać się ze zmianami w zakładce uczeń->plan lekcji.
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Ratajczyk   
czwartek, 08 lutego 2018 20:02
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Ratajczyk   
czwartek, 08 lutego 2018 18:03

Koder Junior

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM we współpracy z partnerami Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Fundacją Pro Cultura realizuje projekt dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kierownikiem Projektu jest prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak, kierownik Zakładu Pedeutologii. Głównymi ekspertami projektu są Pani Prodziekan prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak (Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej), prof. UAM Małgorzata Cywińska (KierownikZakładu Edukacji Dziecka), prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska (KierownikZakładu Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej). Koordynatorami projektu są dr Krzysztof Wawrzyniak (WSE), dr Daria Hejwosz-Gromkowska (WSE) i dr Agnieszka Cieszyńska (Wydział Biologii).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (regulamin do projektu koderjunior - 78 - Leszczyński.pdf)regulamin do projektu koderjunior - 78 - Leszczyński.pdf 179 Kb
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 127